แบบร้านกาแฟ-01

แบบร้านกาแฟ-01

แบบร้านกาแฟหลังนี้ จำหน่าย ในราคา 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
จัดส่ง A3 หนึ่งชุด
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 400,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
มีนาคม 30, 2016 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, แบบบ้าน   Read More

ร้านกาแฟ-03

ร้านกาแฟ-03

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 400,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤศจิกายน 16, 2013 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, ห้องรับแขก, แบบบ้าน   Read More

แบบร้านกาแฟ-04

แบบร้านกาแฟ-04

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 400,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤศจิกายน 16, 2013 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, ห้องรับแขก, แบบบ้าน   Read More

แบบบ้าน 50 ตรม.

แบบบ้าน 50 ตรม.

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 750,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤศจิกายน 16, 2013 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, แบบบ้าน   Read More

แบบร้านกาแฟ 02

แบบร้านกาแฟ 02

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 350,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤศจิกายน 16, 2013 Posted Under: Category, แบบบ้าน   Read More

facebook.com/smallhouse.in.th

Facebook

Did you like this? Share it:
พฤษภาคม 9, 2013 Posted Under: facebook.com/smallhouse.in.th   Read More

แบบบ้าน 32 ตรม. แบบB

แบบบ้าน 32 ตรม. แบบB

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 500,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤษภาคม 2, 2013 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, แบบบ้าน   Read More

แบบบ้าน 32ตรม.แบบ A

แบบบ้าน 32ตรม.แบบ A

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 500,000 บาทครับ

Did you like this? Share it:
พฤษภาคม 2, 2013 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, แบบบ้าน   Read More

แบบบ้าน 88 ตรม.

แบบบ้าน 88 ตรม.

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 1.3 ล้านบาทครับ

Did you like this? Share it:
มีนาคม 27, 2013 Posted Under: แบบบ้าน   Read More

แบบบ้าน 80 ตรม.

แบบบ้าน 80 ตรม.

แบบบ้านหลังนี้ จำหน่าย ในราคา
จัดส่งเป็น A3 หนึ่งชุด 2,000 บาท เท่านั้น ครับ
ในแบบ1ชุด จะมีแบบสถาปัตยกรรม ระบุวัสดุ ก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และ แบบระบบประปา
คุณจะได้แบบบ้าน ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้เลยครับ
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 1.2 ล้านบาทครับ

Did you like this? Share it:
สิงหาคม 21, 2012 Posted Under: Category, หน้าบ้าน, แบบบ้าน   Read More